Уебсайтът www.topplast.bg и всички изображения, видеа, програмен код и свързана информация под формата на съдържание (занапред наричани „Сайт“ или „Сайтът“) са собственост на „Топпласт“ ООД, ЕИК: 107581947, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, 5300, бул. Столетов №17а.

Настоящият документ съдържа Общи условия на договора за покупко-продажба от разстояние, които уреждат взаимоотношенията между Топпласт ООД, наречен Търговец, от една страна и клиентът на електронни (Интернет) страници и услуги, съгласил се с настоящите Общи условия, наречен Клиент, от друга страна, намиращи се на домейн www.topplast.bg  (наричан за краткост уебсайт), във връзка със закупуването на предлагани от електронен магазин, стоки.

Използвайки Уебсайтът www.topplast.bg и с натискането на всеки един обект, линк (електронна препратка) или бутон, разположени на страниците, клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва тези Общи условия.

Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Топпласт ООД. При извършване на промени в Общите условия, Топпласт ООД се задължава да публикува новите Общи условия и да напише датата, на която са актуализирани. Съветваме своите клиенти периодично да преглеждат актуалните в момента Общи условия, защото те са обвързващи за тях.

I Общи разпоредби

1.1 Информация, изисквана от Закона за защита на потребители, Закона за електронна търговия и Директивите на Европейския съюз за продажба на продукти в Интернет,

Търговско наименование на Търговеца: „Топпласт“ ООД

Седалище и адрес на управление: гр. Габрово, бул. Столетов 17а

ЕИК: 107581947, телефон за връзка: +359 896 166 155, имейл : topplast@abv.bg

1.2. Сайтът е достъпен на адрес в Интернет www.topplast.bg и чрез него Клиентите могат да закупуват и получават услуги, свързани с доставка на продукти, които се предлагат в Сайта.

1.3. Чрез Сайта, Клиентите могат да получават информация за нови продукти, техните характеристики, цени, условия за доставка и организираните от Търговеца промоции.

1.4. Търговецът е длъжен да доставя поръчаните от Клиентите продукти според предвидените в закона рамки, като гарантира правата на Потребителите, изцяло следвайки добрите практики за потребителско и търговско право.

1.5. Търговецът използва услугите на трета страна, в случая куриерска компания Еконт Експрес ООД и Спиди АД, за доставка до Клиентите на закупените продукти от Сайта. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките, като при процеса на поръчка на продукти, Клиентите имат информация за размера на сумата за доставка, която ще бъде заплатена на куриерската компания.

II Поръчка, доставка и документи при поръчка

2.1. За да осъществи поръчка на продукти, предлагани от Сайта, всеки един Клиент избира вид и количеството продукти, които иска да поръча. След това въвежда своите данни, посочва дали желае издаването на фактура, както и въвежда адрес за доставка на поръчаните продукти.

2.2. При осъществяването на поръчка, Клиентът трябва да се съгласи с настоящите общи условия. При несъгласие с тях не е възможно да се завърши процеса на поръчка на продукти. Със съгласяването си да спазва настоящите Общи условия, Клиента потвърждава, че се е запознал с тях, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва.

2.3. При попълване на данните за поръчка на продукти, Клиентът се задължава да въвежда точни, актуални и коректни данни за доставка – имена, адрес, начини за връзка. При предоставяне на некоректни или неверни данни, същият може да загуби правото си да получи продукта.

2.4. Електронният адрес (e-mail) и телефон, предоставени от Клиента по време на поръчката, ще се използват като освен канал за комуникация и размяна на електронни документи, между Търговеца и Клиента.

2.5. Всеки един Клиент може да променя детайлите по направена поръчка само ако заяви това чрез електронно съобщение или телефонен разговор, от предоставените такива по време на поръчката. Заявки за промяна на поръчка, които са направени от различни от предоставените начини за контакти (e-mail адрес или телефон) по време на поръчката, няма да се приемат.

2.6. След коректното въвеждане на данните, следва Клиентът да изпрати поръчката за изпълнение от Търговеца. При потвърждение на поръчката, Клиентът ще получи на предварително посоченият електронен адрес информация за направената от него поръчка. 

2.7. Поръчаните артикули се доставят със собствен транспорт или използвайки услугите на куриерски фирми: Еконт Експрес  ООД ,Спиди АД  до адрес на Клиента или до офис на куриерската фирма.

2.8. Срокът за изпълнение на доставката на всички поръчки е 5 работни дни.

2.9. Ако Търговецът не може да изпълни дадена поръчка, поради  факта, че не разполага с поръчаните стоки на склад, той е длъжен да уведоми за това Клиента.

III Защита на потребителите

3.1. Всички условия и разпоредби на този раздел, както и общите условия, се прилагат само спрямо физически или юридически лица, за които може да се заключи, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 Октомври 2011 година.

3.2. Основните характеристики на продуктите, които се предлагат чрез Сайта, са описани на страницата на съответния продукт.

3.3. Цената на продуктите, обявени в Сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

3.4. Размера на пощенските и куриерските разходи за доставка на продуктите, не са включени в цената за продуктите, обявени на съответната страница, а се налагат допълнително. Техният размер се предоставя като информация при процеса на поръчка, преди тя да бъде изпратена за обработка от Търговеца. Клиентът има възможност да се запознае с нея по време на направа на поръчка, като преди да изпрати дадена поръчка за обработка от Търговеца, му се визуализират всички разходи, които следва да направи, за да получи продуктите, обект на неговата поръчка.

3.5. Информацията, предоставяна на Клиентите е актуална към момента на визуализирането ѝ в Сайта, преди и по време на извършване на поръчка.

3.6. Търговецът задължително посочва условията за доставка на отделните продукти в Сайта.

3.7. Продуктите се заплащат с наложен платеж , при доставката или по банков  път. При плащане по втория начин, продуктите биват изпратени след като плащането е постъпило в банковата сметка на Търговеца.
IV Отказ от стока

4.1 Клиента има право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 14 дни от получаване на стоката след като изпрати изявление за отказ от сключения договор  на имейл: topplast@abv.bg и в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП. За целта предметът на сделката трябва да е в оригиналната си опаковка, в ненарушена цялост, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката. Транспортните и други разходи по получаване на стоката са за сметка на клиента.

4.2 При получаване на пратката, клиентът следва да провери съдържанието на пакета за съответствие на изпратената стока с подадената заявка. При констатирани нарушения във външния вид на стоката, клиентът следва да се обърне към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката.

4.3 При констатация на дефектен продукт до 24ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, Търговецът се ангажира той да бъде подменен с нов съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстанови заплатената от клиента стойност на стоката, съгласно чл. 55 от ЗЗП, считано от датата, на която клиента е упражнили правото си на отказ. След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането на стоката се поема от клиента. 

4.4. При несъответствие на стоката с характеристиките посочени в страницата, Търговецът  възстановява цялата платена от потребителя сума, включително и транспортните разходи платени от клиента за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП. Това се случва  в срок от 14 дни от получаване на върнатата стока от клиента и при условие на ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.

4.5 Продукти могат да се върнат единствено на адрес гр. Габрово, бул. Столетов 17а.

4.6. Клиентът се задължава да съхранява получените продукти с грижата на добър стопанин, да съхранява оригиналната опаковка за целия срок на гаранцията и периода на възможност за връщане на стоката.\

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора) – Стандартен формуляр за връщане на стока.pdf

V Други условия

5.1. Търговецът доставя и предава стоката на Клиента в определените срокове.

5.2. Клиентът трябва да прегледа всички продукти, които се съдържат в доставката, в момента на нейното получаване. Ако един или няколко от продуктите не отговаря на изискванията и техническите характеристики, да уведоми за това незабавно Търговеца.

5.3. Търговецът гарантира и предприема мерки за опазване на личните данни на Клиента според Закона за защита на личните данни.

5.4. Клиентът се съгласява Търговецът да обработва личните му данни за целите само на направените поръчки. Търговецът няма право да предоставя тези данни на трети лица, без да е налице разпореждане от компетентен орган на Република България.

5.5. Клиентът, осъществявайки поръчка в Сайта, се съгласява да получава търговски съобщения от Търговеца за бъдещи маркетинг цели и кампании, като декларира за същите тези електронни съобщения, че няма да ги третира като непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за защита на потребителите и Закона за електронната търговия.

5.6. Настоящите общи условия са видими постоянно на адрес в Интернет www.topplast.bg и могат да бъдат изменяни от Търговеца, без той да е задължен да уведомява предварително за това.

5.7. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на поръчката, направена от Клиента.

5.8. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на условията на поръчки в Сайта, двете страни първо се допитват до Медиаторски съд към Търговско-промишлена палата на Република България, а след това и до Комисията за защита на потребителите. При непостигане на съгласие пред Медиаторски съд, се прилагат законите на Република България през съответния компетентен орган по адрес и седалище на Търговеца.

5.9 Сайтът може да съдържа връзки към уебсайтове или приложения на трети страни. Ако кликнете върху някоя от тези връзки, имайте предвид, че всеки  има собствена политика за поверителност.  Не контролираме тези уебсайтове / приложения и не носим отговорност за техните пoлитики. Когато напускате  напия уебсайт, Ви препоръчваме да прочетете съобщението за поверителност на всеки уебсайт, който посещавате.

6.0 Всеки Клиент има право да се свърже с нас с искане за  изтриване или премахване на  личните му данни (разбирайте и Профил в уебсайта), когато няма основателна причина, за да продължим да ги обработваме. Освен това, има право да поиска да изтрием или премахнем личните му данни, когато успешно е упражнил правото си да възрази срещу обработването (когато е основано  на легитимен интерес), при наличие на съмнение, че е възможно да сме обработили информация, свързана с него, не в съответствие със законовите изисквания  или от когато се изисква да изтрием личните му данни, за да бъдем в съответствие със законовите изисквания.

6.1 Срок за отговор: Ще направим всичко възможно, за  да отговорим на всяко легитимнo исканe в рамките на една седмица от подаването му. Може да ни отнеме повече от обявеното време, в случай че искането ви е особено сложно или сте направили няколко искания. В този случай ще се свържем с Вас за поетапна информация по отправените искания.

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта ОРС

Органи, които упражняват контрол и предоставят защита на потребителите:

Европейската платформа за ОРС

Национално звено за контакт – България

Адрес:  1000гр. София, ул. Бачо Киро № 14
тел. : +359 29 867 672

 Email: info@ecc.bg

Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите 

Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6, 

тел.: 02 / 980 25 24 

факс: 02 / 988 42 18 

гореща линия: 0700 111 22 

Уеб сайт: www.kzp.bg