Прес фитинги и тръби

Прес фитинги и тръби за вода, газ, отопление, сгъстен въздух, пожарни системи. Прес системите са съвременният начин за бързо изграждане на надеждна инсталация.